Kirsten Kötter

Art of the Day – Kunst des Tages

                                                        ...

2021

2021-11-16_fischteich, watercolour, 12 × 17 cm (Kirsten Kötter)
2021-11-16_fischteich, watercolour, 12 × 17 cm, digital montage (Kirsten Kötter)
Very cloudy
Sehr bewölkt
  #21227

2020

kirsten-koetter_2020-11-16_familie-ausschuss, watercolour, 50 × 60 cm (Kirsten Kötter)
Bundestag
Committee on Family
Familienausschuss
  #20862

2013

2013-11-16_hdk, watercolour, 17 × 24 cm (Kirsten Kötter)
'Artschwager!'
exhibition, Munich
Ausstellung, München
  #18305