Kirsten Kötter

Frankfurt a. M., Leipziger Straße

Frankfurt a. M., Leipziger Straße 55, 1996, Fisch Bader, Foto: Kirsten Kötter
: Frankfurt a. M., Leipziger Straße 55, Fisch Bader (Foto: Kirsten Kötter) | Ort
Frankfurt a. M., Leipziger Straße 55, 2018, Baders Fisch Deli, Foto: Kirsten Kötter
: Frankfurt a. M., Leipziger Straße 55, Baders Fisch Deli (2021 noch da) (Foto: Kirsten Kötter)